TAN Afdeling Midden  

De boot gemist, in de boot genomen, de beste stuurlui staan aan wal, er is geen land met hem te bezeilen, de schepen achter zich verbranden. Zomaar wat spreekwoorden en gezegden uit de scheepvaart. Je vraagt je misschien af wat moet ik ermee, maar de mensen die erbij waren zullen het wel snappen, want de algemene ledenvergadering van TAN Midden werd gehouden op de Museumwerf in Vreeswijk. Vanaf 13.00 uur mochten we aan boord. Rond 14:00 uur was de boot redelijk vol en ging de vergadering van start. Frank heette ons van harte welkom en opende de vergadering. En zo kwamen we bij het punt mededelingen, waar Frank meldde dat het hem erg tegenviel dat er zo weinig respons kwam van de leden. Hij hoopte dat dat in de toekomst beter wordt. Het valt natuurlijk niet mee om elk jaar weer iets op stapel te zetten, als het elke keer op dezelfde mensen neerkomt. Verder werden Joop en Claire voorgedragen als lid van verdienste. Helaas waren ze niet aanwezig om de oorkonde in ontvangst te nemen. De notulen van vorig jaar waren al snel vastgesteld en kwamen we bij het financieel verslag. Dit werd helder voor ons uitgelegd door Hans, onze vertrouwde penningmeester, die zijn goedkeuring kreeg van de kascommissie, die bestond uit Jan Epskamp en Bart den Bleijker. Bart heeft zijn 2 jaar in de kascommissie erop zitten en wordt opgevolgd door Henk de Beer. Met alle stemmen voor werd Hans opnieuw gekozen als penningmeester en gaat zo de komende jaren weer de kas bewaken. Het behandelen van de activiteitenkalender nam wat meer tijd in beslag, maar dat heeft dan ook tot een mooi resultaat geleid. De activiteitenkalender kunt u vinden onder agenda op onze website. Door op het onderwerp te klikken krijgt u meer info over onze activiteiten. Tijdens de rondvraag werd nog gevraagd of er actief naar een clubhuis wordt gezocht, waarop het antwoord nee was. Voorlopig kunnen we als het nodig is een ruimte huren op de Museumwerf en komend jaar is dat maar 3 keer en de kosten zouden te hoog worden om iets voor een heel jaar te huren. Maar als u nog iets weet houdt het bestuur zich aanbevolen. Dit was de ledenvergadering in vogelvlucht. We zien u graag op de rest van de activiteiten van TAN Midden.

Herman

ozio_gallery_nano