TAN Afdeling Midden  

Tijdens de druk bezochte en gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst werd traditiegetrouw weer de trofee overhandigd aan het Lid van Verdienste.Tijdens de vorige Nieuwjaarsbijeenkomst ontving Henk de Beer de trofee voor zijn verdienste als voorzitter en werd Dirk Jonkman genomineerd. Ten bewijze daarvan ontving Dirk een heus certificaat waarop stond vermeld dat hij werd genomineerd vanwege zijn grote verdienste voor de afdeling Midden als secretaris. Hij heeft deze taak met veel verve uitgevoerd gedurende een periode van zeven jaar! Hoog tijd dus om de nominatie om te zetten naar een daadwerkelijke benoeming tot Lid van Verdienste 2013. Op deze foto is te zien hoe voorzitter Frank de trofee overhandigt aan Dirk.

Tevens werd de nieuwe genomineerde genoemd. Het bijzondere aan deze nominatie is dat het gaat om twee personen, namelijk Joop en Claire. Dit omdat zij gedurende vele jaren een prachtig onderkomen volkomen belangeloos aan de afdeling beschikbaar stelden. Vanwege hun verhuizing komt daaraan nu een einde. Toen de nominatie bekend werd gemaakt klonk een luid gejuich ten teken dat de aanwezigen het voor de volle 100% eens waren met dit besluit.
Het bijbehorende certificaat zal t.z.t. aan hen worden overhandigd.