TAN Afdeling Midden  

Zondag 19 februari was alweer de tweede bijeenkomst dit jaar. Namelijk de algemene ledenvergadering van Tan Midden. Maar liefst 24 Tractionisten hadden de barre weersomstandigheden getrotseerd om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Er waren er zelfs bij die het hadden aangedurfd om hun partner mee te nemen, en bij die 24 leden was zelfs een heus gezinslid Jooske Wittop Koning. Gezien het weer was er geen enkele Traction op de parkeerplaats te bespeuren en onze voorzitter had zelfs zijn Franse blik verruild voor Duits blik en zijn Mercedes meegebracht (het zou verboden moeten worden). Na een klein uur van gezellig babbelen ging een ieder rond twee uur op zijn stoel zitten, zodat Frank, onze voorzitter, de vergadering op tijd kon openen. Allereerst heette hij iedereen van harte welkom. En ging hij al gauw over naar het volgende punt van de agenda. Mededelingen. Daarna de notulen van de vorige vergadering. Gelukkig was hier niets op aan te merken en dit punt was ook al snel afgewerkt. De kascommissie was ook al vol lof, zodat de penningmeester ook zijn goedkeuring kreeg. Met zijn verslag meldde hij, dat hij het wel erg druk had gehad met zijn studie en de financiële beslommeringen van TAN, want zo’n jaarfeest gaat je niet in de koude kleren zitten met al die mutaties. Maar er was wel een groot lichtpunt: de clubkas was met €391,88 gegroeid en 2011 komt dan ook als een vet jaar in de boeken. De secretaris laat nog een keer het afgelopen jaar de revue passeren, met als topper de organisatie van ons jaarfeest, en dan merk je dat we best een druk clubje zijn. Nu kwam het spannendste moment van deze middag, namelijk de verkiezing van de nieuwe secretaris. Dirk Jonkman had er namelijk al 7 jaar opzitten en moest statutair aftreden. Deze keer waren er twee kandidaten, Jooske Wittop Koning en Bart den Bleijker. Dit beloofde dan ook een spannende strijd te worden. Beide mochten zich even voorstellen, waarna tot stemming werd overgegaan. De briefjes werden ingevuld en zorgvuldig geteld en er bleek een stem teveel te zijn. Maar bij navraag bleek dat iemand de presentielijst nog niet had ingevuld. Gelukkig, alles klopt en Bart den Bleijker wint met 13 stemmen tegen 11 de race. En hij mag dan minstens voor drie jaar zich secretaris noemen van TAN Midden. Bart welkom in het bestuur, je komt in een warm nest. Frank bedankte Jooske met een bos bloemen voor haar aanmelding als kandidaat. Dirk werd ook in de bloemen gezet en tevens genomineerd als lid van verdienste. Hij moet echter tot volgend jaar wachten, want dit wordt alleen op de Nieuwjaarsbijeenkomst uitgereikt. Nu is de kalender aan de beurt en een ieder word gevraagd een bijdrage te leveren om ritten en of andere dingen te organiseren. Daar wordt goed gehoor aan gegeven. Wat het wordt kan je in de agenda op onze website terug zien. We kunnen trots zijn op Midden. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt en zo wordt na een klein uur de vergadering afgesloten en een ieder bedankt voor zijn bijdrage en zijn komst.

Herman

ozio_gallery_nano