Als de auto de energie uit de batterij haalt. Dus geen draaiende motor of motor draait met laag toerental

Zekering 01

N.B. Situatie zonder startrelais: Zekering 30 A bij de startmotor in de draad van 4 qmm, die vanaf het startcontact, waar ook de dikke accukabel is gemonteerd, naar de Ampèremeter loopt.

Als de auto de energie uit de dynamo haalt:
Motor draait met voldoende toeren om stroom te leveren.


Elektrisch gezien is de beste plaats om te zekeren direct bovenop de dynamo in de draad DYN de dikke geïsoleerde bout M6.
Om praktische redenen doe ik dat niet

  1. Vlakbij zit een heet spruitstuk en de uitlaatbocht
  2. De dynamo zelf wordt ook warm
  3. Dan draait daar de V snaar en de bladen van de waterpomp.

Maar als je de zekering zo weet te monteren met bijv. kabelbinders of een steuntje, zodat deze nergens mee in aanraking kan komen, dan is dit de beste plaats.
Om bovenstaande redenen zeker ik de DYN aan de andere kant vd draad, 4 qmm dus bij de aansluiting DYN op de spanningsregelaar.
Zekering 02

N.B. De draad DYN in de dynamoboom van de dynamo tot de zekering is dus niet gezekerd.