Draaiboek-voor-een-geslaagde-rit

1.Inleiding

Als afdeling kun je slechts goed functioneren als er voldoende activiteiten worden georganiseerd. Het doel van het organiseren van activiteiten is om ontmoetingsgelegenheden te creëren om weer eens gezellig met je clubgenoten te kunnen babbelen over allerlei onderwerpen, al zal de nadruk toch vaak liggen op onze gezamenlijke passie, de Citroën Traction Avant in al haar verschijningen.

Dat het organiseren van activiteiten meestal op dezelfde mensen neerkomt is in elke vereniging herkenbaar. De oproep om een activiteitencommissie in het leven te roepen, wordt in menige vereniging door de meeste leden als een verademing ervaren, zolang die leden niet zelf onderdeel hoeven te zijn van die commissie.

Natuurlijk zijn er gelukkig ook altijd leden te vinden die zich graag inspannen om van de afdeling een bloeiende club te maken. Maar om altijd maar te moeten rekenen op dezelfde leden die wel iets willen organiseren is verleden tijd.

Mét elkaar zijn we als lid verantwoordelijk voor het succes van de afdeling! Dat betekent dus ook dat we met elkaar inspanningen zullen moeten plegen om van de club een bloeiende, interessante en vooral ook gezellige ontmoetingsplaats te maken waar naast onze passie de mens en het plezier centraal staan.

Dit draaiboekje is daartoe een eerste aanzet.

Het organiseren van een rit met onze Tractions over Neerlands mooie wegen, door mooie natuur en door leuke steden en dorpen geeft ontzettend veel plezier en voldoening, mits men in het achterhoofd houdt dat het slagen van een rit niet afhangt van het wel of niet hebben van een rallybord of tasje met hebbedingetjes.

Motto is toch altijd weer: keep it simpel!

 

2.Stappenplan


2.1
Thema

Bedenk een thema. Het werkt het prettigst als men een leidraad heeft waar omheen de rit wordt uitgezet. Denk hierbij aan bv. de volgende thema’s:

  • Een molenrrit
  • Een kerkdorpenrit
  • Een waterrit
  • Een museumrit
  • Een landgoedrit
  • Een kastelenrit
  • Enz

 

2.2 Gebruik van bronnen


Voel je niet verplicht om zelf een rit te verzinnen. Een uurtje surfen over het internet levert al een schat aan uitgezette ritten op. Er bestaan allerlei programma’s, een voorbeeld is Route You, dat een hele database bevat met allerlei tochten.


2.3
Zelf uitzetten

De afdeling Midden kan zich verheugen in het feit dat we in één van de mooiste delen van het land zijn gesitueerd. Binnen onze afdelingsgrenzen bevinden zich de prachtigste natuurgebieden: de Veluwe, de Betuwe, de Utrechtse Heuvelrug, het Rivierenland en allemaal met hun kenmerkende eigenschappen. Deze gevarieerdheid leent zich uitstekend voor het uitzetten van een prachtige rit.


2.4
Praktische zaken

Bedenk dat een rit moet voldoen aan een aantal criteria.


2.4.1
Lengte van de rit

Een rit van een dagdeel moet niet langer zijn dan ca. 80 km


2.4.2
Startlocatie

De startlocatie moet een plek zijn waar de deelnemende auto’s goed geparkeerd kunnen worden. Een royaal parkeerterrein is een vereiste.

Van belang is ook dat de startlocatie de mogelijk biedt voor het nuttigen van een kop koffie of iets dergelijks. Het veraangenaamd het eventueel moeten wachten op de overige deelnemers.

Conclusie: een restaurant of café met eigen parkeergelegenheid.


2.4.3
Bijzonderheden tijdens de rit

Afhankelijk van het gekozen thema zal de rit moeten voeren langs onderwerpen die verband houden met het thema. Zorg voor voldoende interessante, mooie, bijzondere onderwerpen in de rit. Is bv. Gekozen voor het thema “Water”, zorg dan ook dat de rit leidt langs rivieren en sloten; neem een stuw of sluizencomplex op in de rit; bekijk of er misschien een watermolen is waarlangs de rit kan voeren. Wellicht is een van de genoemde zaken te bezichtigen. Ook hier in Internet een ideaal medium!


2.4.4
Neem de tijd

Wat is het toch heerlijk om relaxt de rit te rijden in onze Tractions, onderwijl genietend van al het moois waarlangs de rit ons voert!

Zorg daar dan ook voor! Voorkom dat men zich moet gaan haasten om op tijd bij het eindpunt aan te komen. Is er een onderdeel in de rit dat de moeite van een bezoek waard is, verkort dan desnoods de rit met een aantal kilometers. Zorg voor een evenwichtige verdeling tussen rijden en bezoeken of iets bezichtigen.
 

3.Hulpmiddelen

 


3.1
Bestaande route

Maakt men gebruik van een reeds uitgezette rit, dan komt het vaak neer op downloaden en printen van de route. Deze routebeschrijving kan wellicht worden opgeleukt met wat foto’s e.d.


3.2
Nieuwe route

Zet men zelf een rit uit, dan kan een navigatie apparaat heel nuttig zijn. Bepaal langs welke plaatsen de rit moet voeren en laat het apparaat een route uitrekenen die of toeristisch wordt genoemd, of ” vermijd de snelweg”, landelijk of “de kortste route” wordt genoemd. Je zult ervan versteld staan op welke mooie weggetjes je komt.


3.3
Bijrijder.

Neem bij het uitzetten / beschrijven van de rit altijd een bijrijder mee. Deze kan de aanwijzingen die het apparaat geeft opschrijven en vertalen naar herkenningspunten.


3.4
Herkenningspunten
Een aanwijzing door het navigatieapparaat: “Neem na 780 meter de afslag naar rechts” is te vertalen in een voor iedereen begrijpelijk bv: “Sla vlak voor de kerk  rechtsaf t.h.v. het standbeeld van Moeder en kind”

Neem ook aanwijzingen op in de routebeschrijving die verwijzen naar een plaatsnaam, een bezienswaardigheid, een fabriek etc.

Vb. “Sla linksaf richting Industrieterrein” of “volg de route naar het VVV”


3.5
Routebeschrijving

Vanzelfsprekend kan er gebruik worden gemaakt van symbolen voor linksaf, rechtsaf, op rotonde de derde afslag etc, maar geef dan ook een uitleg van de gebruikte symbolen mee. Maar op zich is er niets op tegen om het simpel te houden door te schrijven wat er moet gebeuren. Linksaf bij…. Op rotonde 3-de afslag richting ……. etc. Waar het om gaat is dat de opdrachten in begrijpelijke taal worden opgeschreven.


3.6
Ontmoetingsplek

De praktijk leert dat men in eerste instantie in groepjes rijdt, maar na verloop van tijd herschikken die groepjes en rijdt men individueel of hooguit met twee of drie Tractions. Neem ergens in de route een activiteit op zodat men elkaar weer ziet en ervaringen kan uitwisselen.

Dat kan zijn een bezichtiging, maar bij goed weer ook een BBQ, een lekker terrasje met mooi uitzicht etc.


3.7
Starten

Om te voorkomen dat er allerlei vergunningen moeten worden aangevraagd is het zaak niet in colonne te gaan rijden. Laat de auto’s vertrekken met een tussenpoos van minstens een paar minuten


3.8
Opdrachten

Om de rit voor een aantal mensen aantrekkelijker te maken kan men in de rit een aantal elementen opnemen. Voorbeelden zijn foto’s van objecten die men passeert in de juiste volgorde zetten; een opdracht die moet worden ingevuld; hoeveel huizen staan er te koop in de van Zantenlaan; welk dier staat er in het stadswapen van …….. etc.


3.9
Wedstrijd

Zodra er opdrachten  als vermeld onder 3.8 zijn opgenomen is er sprake van een wedstrijdelement. Dat betekent een winnaar, een tweede plaats etc. Dat betekent dus ook dat er prijzen moeten komen. Bedenk dan dat het meer om het plezier te doen is als om de prijs! Kom met voorstellen naar het Bestuur zodat de mogelijkheid bekeken kan worden in hoeverre de clubkas kan bijspringen.


3.10
Eigen risico

Neem in de routebeschrijving de opmerking op dat men rijdt op eigen risico. Dit om eventueel juridisch gezeur te voorkomen.


3.11
Hulpvraag

Schroom niet om hulp te vragen aan je mede-leden of aan de leden van het Bestuur! Bedenk dat we met elkaar van onze afdeling iets moois moeten maken!


4.Conclusie

Het Bestuur spreekt de hoop en de verwachting uit dat dit draaiboek een aanzet zal zijn tot vele mooie ritten door ons prachtige en veelzijdige Middengebied!

Bedenk daarb